Kovačič Edvard

Rojstni podatki 1953
Izobrazba Dipl. ing. strojništva
Specialna znanja / ekspert Hidravlika, proporcionalna tehnika, pnevmatika, elektro-pnevmatika Hidravlika, proporcionalna tehnika, pnevmatika, elektro-pnevmatika
Delovne izkušnje Razvoj in projektiranje strojev in naprav, vodja konstrukcije, projektant linije strojev, vodja konstrukcije in razvoja, konstrukter strojev za elektro-uporovno varjenje, avtomatizacija strojev in naprav, tehnično in investicijsko sodelovanje, krmilni sistemi, servo pogoni in regulacije, robotizacija idr. Redni trener z licenco – FESTO trener

Cencen Zvone

Rojstni podatki 1957
Izobrazba Dipl. ing. elektrotehnike
Specialna znanja / ekspert Mehatronika; krmilna tehnika-programiranje krmilnikov Siemens, Mitsubishi; programiranje, projektiranje in načrtovanje avtomatiziranih sistemov; postavitev operacijskih panelov ; vzdrževanje računalniških sistemovMehatronika; krmilna tehnika-programiranje krmilnikov Siemens, Mitsubishi; programiranje, projektiranje in načrtovanje avtomatiziranih sistemov; postavitev operacijskih panelov ; vzdrževanje računalniških sistemov
Delovne izkušnje Poučevanje mladine in odraslih na področju avtomatizacije, elektrotehnike in elektronike. Uporaba IKT tehnologije v sistemih vodenja procesov. Informatika-projektiranje in postavitve omrežij; razvoj avtomatiziranih procesov; CNC tehnologija; izdelava mikrokrmilniških sistemov za avtomatizirane procese; zagoni in servisi avtomatiziranih postrojev; CNC in avtomatiziranih strojev idr. Redni trener z licenco – FESTO trener

Korošec Maksimilijan

Rojstni podatki 1953
Izobrazba univ. dipl. ing. strojništva
Specialna znanja / ekspert Hidravlika, elektro hidravlika, pnevmatika, elektro-pnevmatika Hidravlika, elektro hidravlika, pnevmatika, elektro-pnevmatika
Delovne izkušnje Poučevanje mladine in odraslih s področja pnevmatike in hidravlike; priprava in izvedba prilagojenih programov za industrijo; uvajanje pnevmatike in hidravlike v učne programe; sodelovanje v različnih projektih; sodelovanje pri pripravi katalogov znanj za področje krmilne tehnike, idr. Redni trener z licenco – FESTO trener

Azarov Domanjko Maja

Rojstni podatki 1961
Izobrazba Univ. dipl.inž. elektrotehnike, mag.
Specialna znanja / ekspert Avtomatika, računalniške komunikacije in omrežja
Delovne izkušnje Poučevanje mladine in odraslih s področja informatike in računalništva, algoritmov, krmiljenj. Soavtorica dveh učbenikov; soavtorica učnih gradiv s področij računalništva in informatike; sodeluje v projektih za uvajanje informacijskih tehnologij pri poučevanju idr.
Trener z licenco – FESTO trener

Hočevar Marjan

Rojstni podatki 1971
Izobrazba Univ. dipl.ekonomist, ing. strojništva
Specialna znanja / ekspert Računalništvo, informatika, pnevmatika, elektro-pnevmatika
Delovne izkušnje Poučevanje mladine in odraslih s področij računalništva in informatike, pnevmatike, elektro – pnevmatike, soavtor pri razvoju in izdelavi e-gradiva za višješolske študijske programe, sodelovanje pri projektu posodabljanje in razvijanje višješolskih študijskih programov, soavtor učbenika Avtomatizacija in robotika za višješolski študijski program strojništvo, sodelovanje na domačih in mednarodnih projektih. Programski vodja in organizator izobraževanja na višji šoli.
Trener z licenco – FESTO trener

Harb Robert

Rojstni podatki 1967
Izobrazba Dipl.ing.strojništva
Specialna znanja / ekspert Mehatronika, pnevmatika, hidravlika, krmilna tehnika
Delovne izkušnje Poučevanje mladine in odraslih s področij mehatronike; priprava višješolskega programa mehatronika; priprava kataloga in standarda znanj za mehatroniko; avtor delovnih zvezkov s področja mehatronike, pnevmatike, hidravlike in krmilne tehnike; soavtor delovnih zvezkov pri višješolskem programu mehatronike; soavtor pri prenovi višješolskih programov; sodelovanje pri pripravi izpitnih katalogov, delovnih zvezkov, izpitnih vprašanj; sodelovanje na mnogih domačih in mednarodnih projektih idr.
Trener z licenco – FESTO trener

Štravs Franc

Rojstni podatki 1955
Izobrazba Univ.dipl.ing. elektrotehnike
Specialna znanja / ekspert Elektronska vezja in naprave, elektronika v mehatroniki, fotonapetostni sistemi in pripadajoče naprave, elektromotorni pogoni
Delovne izkušnje Približno 10 let dela kot projektant-tehnolog na področju razvoja elektronskih podsklopov v tovarni Gorenje EKO.
Približno 23 let dela v izobraževanju na ŠCV Velenje na področju elektrotehnike, od tega 18 let na višješolskem izobraževanju v programih Elektronika in Mehatronika.
Mentorstvo pri izdelavi diplomske naloge preko 150 diplomantom.
Specializacija in izobraževanje v okviru projekta Install+Res za področje izobraževanja monterjev fotonapetostnih sistemov in naprav.

Brodej Rajko

Rojstni podatki 1978
Izobrazba ing strojništva
Specialna znanja / ekspert Varjenje po postopkih REO,MIG,MAG,TIG. Varjenje aluminija, inoxa, sive litine. Varjenje v vseh legah.
Delovne izkušnje Zaposlen v podjetju Vegrad kot ključavničar. Odprl svoje podjetje in opravljal zahtevna varilska dela za podjetja:  Fiskus Prevalje d.o.o. (varjenje linije za Mercedes), RGP d.o.o.(vzdrževalna dela, strojelomi), Gorenje notranja oprema d.o.o., Gorenje d.d., Gorenje keramika d.o.o, Esotech d.d., ELPA d.o.o. idr.

Grabant Nedeljko

Rojstni podatki 1969
Izobrazba Dipl. ing. elektrotehnike
Specialna znanja / ekspert Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije, Osnove toplotne tehnike;  Fotonapetostna tehnika, Toplotne črpalke, Solarnatermija, grafično oblikovanje, tipografija, obdelava slik, 2D-grafika, 3D-modeliranje in animacija, vzdrževanje električnih, elektronskih in IKT-sistemov; vzdrževanje računalniških sistemov; uporaba MAC OS X in iOS za poslovni namen, Python programiranje; v Nemčiji pridobil licenco kot trener za izobraževanje inštalaterjev: Fotonapetostnih sistemov, Solarno termičnih sistemov, Toplotnih črpalk in Sistemov ogrevanja na lesno biomaso; mehka zadnja iz: čustvene inteligence, meditacije in sproščanja, nenasilna komunikacija in izboljšanje odnosov med zaposlenimi, izdelava in poučevanje origamija, aktivno govori še nemški (kjer se je več let izobraževal), hrvaški in angleški jezik.
Delovne izkušnje Vzdrževanje elektronske opreme v industriji, poučevanje mladine in odraslih na področju prakse iz elektrotehnike in elektronike, informatika, vzdrževanje informacijske strojne opreme, vzdrževanje informacijske programske opreme, multimedija (grafika, tipografija, urejanje zvoka, 3D-animacije) in druge predmete iz računalništva. Najljubše področje je digitalna fotografija, digitalna 3D-animacija in urejanje slik. Več kot 10 let je bil multiplikator za področje ITK za ministrstvo za šolstvo in šport. Avtor več kot 400 risb v dveh učbenikih; avtor učnih gradiv s področij računalništva in informatike (e-gradiva za obnovljive vire energije, za obdelavo slik, 2D-grafike, 3D-modeliranje in animacijo; sodeluje v projektih za uvajanje informacijskih tehnologij pri poučevanju); sodelovanje pri pripravi izpitnih katalogov, delovnih zvezkov, izpitnih vprašanj; sodelovanje na mnogih domačih in mednarodnih projektih idr. V Nemčiji na Bavarskem ima, kot predavatelj,  tečaje za origami za njihove učitelje.