ŠCV LOGO
micLogo

Šolski center Velenje je eden največjih slovenskih izobraževalnih centrov s 57-letno tradicijo, ki ga sestavlja 5 srednjih šol in Višja strokovna šola, na katerih poteka 25 srednješolskih in 6 visješolskih programov.

Ena od enot Šolskega centra Velenje je Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je nastal kot odgovor na izzive prihodnosti – posredovati uporabno in kakovostno znanje zaposlenim v podjetjih za večjo konkurenčnost na trgu EU.

S preko tridesetimi vrhunsko opremljenimi laboratoriji je postal moderno učno središče, ki zagotavlja funkcionalna usposabljanja s področja tehnologij – avtomatizacija, pnevmatika, hidravlika, mehatronika, PLC, robotika, proizvodne celice, varjenje, CNC tehnologije, obnovljivi viri energije idr. funkcionalna usposabljanja s področja računalnistva in sodobne IKT; usposabljanja in preverjanja NPK; izvedba tečajev tujih jezikov idr.

Usposabljanja po sistemu problemskega učenja zagotavlja ekipa odlično usposobljenih trenerjev z dolgoletnimi izkušnjami pri povezovanju potreb industrije in didaktičnih pristopov pri usposabljanju odraslih.

Usposabljanja potekajo na sodobni opremi podjetij FESTO, SIEMENS, MITSUBISHI, BOSCH, DAIHEN VARSTROJ, CHRISTIANI, EMCO, FANUC, INEA, METREL, IS-CADDY, OMRON, ZUMTOBEL itd.

Na podlagi ugotovljenih skupnih ciljev in interesov na področju izobraževanja in usposabljanja, s ciljem se večje kakovosti znanj, je ŠC Velenje, MIC podpisnik pogodb o sodelovanju z nekaterimi pomembnimi slovenskimi podjetji, zbornicami, združenji in ministrstvi.

Hkrati je vključen kot nosilec projektov ali projektni partner v različnih projektih EU že od leta 1996. Do sedaj je bilo izpeljanih ze preko sto domačih in mednarodnih projektov.
Mreža partnerskih organizacij je razprostrta po vsej EU in tudi širše.

map1
map2