Osnovna dejavnost podjetja NET – poslovne storitve je poslovno in podjetniško svetovanje, specializirano na organizacijo in koordinacijo izobraževalnih programov in usposabljanj za odrasle ter sodelovanje v projektih s področja didaktike.

V povezavi s partnerji zagotavlja predvsem izobraževalne vsebine s področja tehnologije ter dodatno še druge programe usposabljanj.

Organizacija in koordinacija vključuje naslednje aktivnosti:

  • Kontakt z naročniki
  • Svetovanje glede vsebine izobraževanj in usposabljanj
  • Vodenje tima trenerjev
  • Priprava in posredovanje kataloga in letnega koledarja izvedbe treningov
  • Priprava in posredovanje mesečnih planov
  • Dogovori o pogojih sodelovanja – priprava in posredovanje ponudb
  • Posredovanje in sprejem prijavnic ter pisne potrditve prijav
  • Organiziranje izvedbe treningov: prostor z opremo, trener, literatura, kosila, nočitve idr.
  • Izdaja certifikatov – potrdil o usposabljanju in računov

 

Tehnologije

Ostalo

Drugi programi