ME11 - Mehatronika

sreda, 9 okt 2024
- petek, 11 okt 2024

Čas: 11:00 - 18:00

CILJNE SKUPINE:
Operaterji, vzdrževalci, konstrukterji/inženirji

VSEBINA


 •  Fizikalni principi
   Prenosniki gibanja (jermenski, verižni, torni in zobniški)
   Ležaji (kotalni, drsni, aksialni, radialni ležaji, označevanje)
   Tehnična risba kot komunikacijsko sredstvo
   Branje in uporaba dokumentacije strojev in naprav
   Simboli za krmilne sheme
   Osnovni principi oskrbe s stisnjenim zrakom: proizvodnja, priprava, distribucija
   Pnevmatski pogoni (valji z batnico, linearni pogoni, rotacijski pogoni, idr.)
   Ventili: različne vrste ventilov (pnevmatično/električno krmiljeni, struktura, različni vmesni položaji
  idr.);
   Krmilja: pnevmatično in električno krmiljenje valjev;
   Krmiljenje položaja: mejna stikala in senzorji (optični, induktivni, magnetni, kapacitivni, idr);
   Kontrola hitrosti: uporaba dušilnih in hitroodzračitvenih ventilov
   Logično krmiljenje in/ali ventili;
   Krmiljenje tlaka: uporabe nastavljivih tlačnih senzorjev;
   Časovno odvisno krmiljenje
   Osnove elektro – pnevmatike; relejna tehnika
   Osnovni principi industrijskih električnih krmilij: stikala, kontakti, releji
   Identifikacija in izločanje napak, vključno z vidiki varnosti
   Zniževanje stroškov instalacije – od posameznega ventila do ventilskega otoka
   Hidravlični pogoni (valji, motorji)
   Hidravlična krmiljenja (krmiljeni ventili, sinhronizacijska krmilja, priključki ventilov)
   Varnostni sistemi v hidravliki
   Osnove elektro – hidravlike; relejna tehnika
   Branje in razlaga osnovnih krmilnih shem
   Praktične vaje


REZULTATI / udeleženec:

 Zna izračunati skupna prestavna razmerja in moči pri različnih prenosnikih gibanja
 Spozna oznake ležajev in iz katalogov odčita standardni ležaj
 Pozna osnove priprave stisnjenega zraka
 Zna načrtovati, sestaviti in preizkusiti osnovna pnevmatična vezja
 Zna vzdrževati in odstraniti napake pnevmatičnih komponent in osnovnih krmilnih sistemov
 Zna identificirati in opisati konstrukcijo, značilnosti in delovanje pnevmatičnih komponent
 Zna identificirati in razložiti simbole za pnevmatične komponente
 Zna tehnično interpretirati tehnične specifikacije in podatke, ki se nanašajo na pnevmatične
komponente
 Zna načrtovati, sestaviti in preizkusiti osnovna hidravlična vezja
 spozna značilnosti krmiljenih ventilov, posebnih valjev, hidravličnih motorjev, priključkov, ventilov
in sistemov za napajanje s hidravličnim rezervoarjem in spremenljivimi črpalkami,
 zna identificirati in analizirati šibke točke stroja in začne z ukrepi za njihovo odpravljanje,
 zna sestaviti elektro krmiljeni hidravlični sistem,
 zna se varno rokovati s sistemom in ga varno usposobiti

Lokacija izvedbe

ŠC Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Koroška 62a
Velenje, 3320

Prikaži zemljevid

No Fees Have Been Setup For This Event! Registration for this event can not be taken at this time.

Osnovne informacije