Cilji

Udeleženci spoznajo opremo za TIG-varjenje, osnovne, dodajne in pomožne materiale. Znajo izbrati potrebna orodja, potreben osnovni, dodajni in pomožni material za varjenje v zaščitnem plinu TIG na osnovi spremne dokumentacije.   Znajo pripraviti zvarne robove, očistiti površino za varjenje glede na  popis varilnega postopka, nastavijo pravilne parametre  in obvladajo osnovno tehniko varjenja v vodoravnem položaju.

Vsebina

 • Varovanje okolja
 • Priprava delovnega mesta
 • Priprava zvarnega mesta
 • Vrste zvarov
 • Izbira dodajnih in pomožnih materialov
 • Rokovanje s plini
 • Izbira parametrov varjenja in nastavitev stroja
 • Operativne vaje varjenja
 • Kontrola zvarov

Rezultati

Udeleženci:

 • znajo poskrbeti za varno delovno okolje,
 • znajo pripraviti delovno mesto,
 • znajo pripraviti zvarno mesto, nastaviti parametre varjenja in zavariti varjenec,
 • znajo oceniti kvaliteto zvara – kontrola zvarov,
 • spoznajo strokovne izraze.

Termini