Cilji

Udeleženci spoznajo opremo za REO-varjenje, osnovne, dodajne in pomožne materiale. Znajo izbrati potrebna orodja, potreben osnovni, dodajni in pomožni material za ročno elektro obločno varjenje na  osnovi spremne dokumentacije. Znajo pripraviti zvarne robove, očistiti površino za varjenje glede na  popis varilnega postopka, nastavijo pravilne parametre in obvladajo osnovno tehniko varjenja v vodoravnem položaju.

Vsebina

 • Varovanje okolja
 • Priprava delovnega mesta
 • Priprava zvarnega mesta
 • Vrste zvarov
 • Izbira dodajnih in pomožnih materialov
 • Izbira parametrov varjenja in nastavitev stroja
 • Operativne vaje varjenja
 • Kontrola zvarov

Rezultati

Udeleženci:

 • znajo poskrbeti za varno delovno okolje,
 • znajo pripraviti delovno mesto,
 • znajo pripraviti zvarno mesto,
 • znajo izbrati ustrezen dodajni material, nastaviti parametre varjenja in zavariti varjenec,
 • znajo oceniti kvaliteto zvara – kontrola zvarov,
 • spoznajo strokovne izraze.

Termini