Cilji

Udeleženci  spoznajo  opremo  za  plazma varjenje, osnovne, dodajne in pomožne materiale. Znajo izbrati  potrebna orodja, potreben osnovni, dodajni in pomožni material za varjenje s plazmo  na osnovi spremne  dokumentacije. Znajo pripraviti   zvarne robove, očistiti površino za varjenje glede na popis varilnega  postopka, nastavijo pravilne parametre in obvladajo osnovno tehniko varjenja in rezanja na materialih – Al, Fe.

Vsebina

 • Varovanje okolja
 • Priprava delovnega mesta
 • Priprava zvarnega mesta
 • Vrste zvarov
 • Izbira dodajnih in pomožnih materialov
 • Rokovanje s plini
 • Izbira parametrov varjenja in nastavitev stroja
 • Izbira parametrov za rezanje s plazmo
 • Operativne vaje rezanja s plazmo
 • Operativne vaje varjenja
 • Kontrola zvarov

Rezultati

Udeleženci:

 • znajo poskrbeti za varno delovno okolje,
 • znajo pripraviti delovno mesto,
 • znajo pripraviti zvarno mesto,
 • nastaviti parametre varjenja in zavariti varjenec,
 • znajo nastaviti plazemski rezalnik,
 • izrežejo želeno obliko in jo pripravijo za nadaljno obdelavo,
 • znajo oceniti kvaliteto zvara – kontrola zvarov,
 • znajo izmeriti izrezan kos,
 • spoznajo strokovne izraze.

Termini