Cilji

Udeleženci spoznajo pline in opremo za plamensko varjenje, osnovne, dodajne in pomožne materiale. Znajo izbrati potrebna orodja, potreben osnovni, dodajni in pomožni material za plamensko varjenje na osnovi spremne dokumentacije.   Znajo pripraviti zvarne robove, očistiti površino za varjenje glede na popis varilnega postopka, nastavijo pravilen plamen in obvladajo osnovno tehniko varjenja v vodoravnem položaju.

Vsebina

 • Varovanje okolja
 • Priprava delovnega mesta
 • Priprava zvarnega mesta
 • Izbira dodajnih in pomožnih materialov
 • Izbira parametrov varjenja in nastavitev stroja
 • Operativne vaje varjenja
 • Kontrola zvarov

Rezultati

Udeleženec:

 • znajo poskrbeti za varno delovno okolje,
 • znajo pripraviti delovno mesto,
 • znajo pripraviti zvarno mesto, nastaviti parametre varjenja in zavariti varjenec,
 • znajo oceniti kvaliteto dela – kontrola vara,
 • spoznajo strokovne izraze.

Termini