Cilji

Udeleženci si pridobijo osnovna znanja in spretnosti o lastnostih in delovanju pnevmatskih krmilnih sistemov.

Vsebina

 • Značilnosti in zgradba pnevmatskih krmilnih sistemov
 • Pridobivanje in priprava stisnjenega zraka:
  • vzdrževanje mreže stisnjenega zraka
  • pripravna enota

Rezultati

Udeleženci:

 • poznajo značilnosti in zgradbo osnovnih pnevmatičnih vezij,
 • poznajo lastnosti in uporabnost stisnjenega zraka kot obliko energije,
 • poznajo kompresorje in opremo za pridobivanja stisnjenega zraka,
 • spoznajo namen vzdrževanja mreže stisnjenega zraka,
 • znajo vzdrževati pripravno enoto.

Termini