Cilji

Udeleženci spoznajo lastnosti in zakonitosti delovanja hidravličnega krmilnega sistema.

Vsebina

  • Zgradba in lastnosti hidravličnega sistema
  • Fizikalni principi in zakonitosti
  • Načini risanja hidravličnih shem
  • Simbolika v hidravliki

Rezultati

Udeleženec:

  • razume strokovne pojme in fizikalne principe (velikost sile, hitrost batnice…),
  • pozna strukturo in lastnosti hidravličnega sistema,
  • pozna potencialne nevarnosti pri upravljanju hidravličnih strojevm
  • pozna osnovne simbole hidravličnih komponent z opisom funkcije.

Termini