Cilji

Na tem usposabljanju boste do podrobnosti spoznali zakonitosti pri zapisu CNC-programa, delo na simulatorjih za področje CNC-struženja in rezkanja. Spoznali boste obdelovalne cikluse za področje struženja in rezkanja in sistem obdelave CAD-CAM v  programu Pro/ENGINEER.

Vsebina

 • Izbira rezalnih hitrosti, izvedba simulacije na računalniku, prenos programa z računalnika na stroj in obratno
 • Delo s podprogrami
 • Programiranje z uporabo obdelovalnih ciklusov
 • Obdelava s pomočjo ciklov pri rezkanju: vrtanje, središčenje, grezenje, rezanje navojev, rezkanje žlebov, rezkanje žepov
 • Obdelava s pomočjo ciklov pri struženju: vrtanje, središčenje, grezenje, zarezovanje, žlebljenje, rezanje navojev
 • Računalniško programiranje s pomočjo Pro/
 • ENGINEER programa (3D-rezkanje) CAD-CAM

Rezultati

Udeleženci:

 • znajo načrtovati tehnološki postopek obdelave za področje rezkanja,
 • znajo načrtovati tehnološki postopek obdelave za področje struženja,
 • znajo izdelati načrt rezanja, določiti rezalna orodja in zapisati CNC-program,
 • znajo izdelati 2D- in 3D-simulacijo in odstraniti morebitne napake,
 • spoznajo osnovni sistem dela preko programa Pro/ENGINEER,
 • znajo prenesti program na CNC-stroj, izdelati obdelovanec ter izvesti merjenje in kontrolo obdelovanca.

Termini