Cilji

Udeleženci pridobijo osnovna znanja in spretnosti o popravilu in vzdrževanju avtomobila.

Vsebina

  • Pregled avtomobilskih sklopov
  • Lastnosti tekočin (olja, hladilna tekočina, zavorna tekočina)
    • Pravilno dvigovanje vozila
    • Osnovna popravila

Rezultati

Udeleženci:

  • poznajo značilnosti in zgradbo osnovnih avtomobilskih sklopov,
  • poznajo lastnosti in uporabnost tekočin za uporabo v avtomobilih,
  • poznajo opremo za dvigovanje vozila,
  • spoznajo osnovna vzdrževalna dela na vozilih.