Cilji

Udeleženci:

 • poznajo osnovna načela varovalne prehrane,
 • poznajo živila in postopke obdelave, ki se jih izogibamo oziroma jih izločamo pri pripravi varovalne prehrane,
 • spoznajo nekatere oblike alternativne prehrane,
 • seznanijo se s posebnostmi pri pripravi nekaterih najbolj razširjenih oblik dietne prehrane,
 • spoznajo pripravo nekaterih jedi,
 • znajo sestaviti jedilnike za redne in izredne obroke hrane,
 • znajo sestaviti jedilnike in pripraviti jedi za določeno vrsto potrošnikov (otroci, starostniki, fizični delavci … ),
 • poznajo značilnosti sestave in priprave obrokov, ki se pripravljajo ob različnih praznikih, običajih (martinovanje, božič, pustovanje, velika noč … ),
 • poznajo posebnosti pri pripravi in serviranju jedi, za hladni, hladno-topli bife, bife party, koktajl,
 • znajo organizacijsko in praktično izpeljati tudi bolj zahtevne obroke,
 • znajo prehransko in ekonomsko ovrednotiti obrok,
 • pri delu nadzorujejo izvajanje predpisov varstva pri delu.

Vsebina

 • Varovalna prehrana – diete
 • Brezglutenska dieta – celiakija
 • Vegetarijanstvo
 • Priprava svečanega obroka (božič, silvestrovanje)
 • Običaji (martinovanje, pust, velika noč)

Kompetence

Udeleženci:

 • pridobijo znanja iz tehnologije pripravljanja jedi,
 • poznajo stroje, naprave in pripomočke,
 • obvladajo tehnike mehanske in toplotne obdelave živil ter dopolnilne kuharske postopke,
 • pridobijo ročne spretnosti pri različnih opravilih,
 • pridobijo čut za estetsko pripravo jedi,
 • pridobijo znanja za organizacijo dela v kuhinji,
 • pridobijo znanja osnovnih principov zdrave prehrane,
 • znajo količinsko normirati jedi po recepturi,
 • naučijo se samostojno uporabljati znanja iz teorije pri praktičnem delu,
 • pridobijo motivacijo za napredovanje na osnovi usvojenih znanj s pomočjo prakse in literature s področja kuharstva,
 • usvojijo strokovno izrazoslovje,
 • znajo biološko in ekonomsko ovrednotiti obrok,
 • se zavedajo pomembnosti organiziranosti delovnega procesa, organizacijsko in praktično pripravijo različne obroke,
 • usposobijo se za nadzorovanje varnega dela,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo in za zagotavljanje ekonomičnega poslovanja.