Cilji

Udeleženci:

 • izboljšajo svoje bralne sposobnosti in razumevanje,
 • spoznajo vsakdanje fraze iz poslovnega sveta v angleškem jeziku,
 • se naučijo komunikacije v angleškem jeziku, s poudarkom na specifičnih delovnih opravilih.

Vsebina

 • Poslovna in osebna predstavitev
 • Telefonska in pisna komunikacija
 • Besedišče v podjetju
 • Sestanki in predstavitve
 • Sestavljanje poročil

Kompetence

Udeleženci:

 • kompetentno uporabljajo tujo strokovno literaturo,
 • se znajo predstaviti,
 • obvladajo poslovno komunikacijo,
 • postanejo pri delu samostojnejši in samozavestnejši.