Cilji

Udeleženci nadgradijo znanja slovnice in razširijo svoje besedišče ter izboljšajo svoje sposobnosti sporazumevanja v angleškem jeziku.

Vsebina

  • Predstavitev in življenjepis
  • Odnosi v družbi
  • Prosti čas
  • Bančništvo in poslovanje
  • Nakupovanje
  • Potovanje
  • Reševanje zapletov
  • Zdravje

Kompetence

Udeleženci:

se znajo predstaviti in sestaviti življenjepis,
se znajdejo v vsakodnevnih situacijah,
poznajo besedišče na naprednem nivoju,
znajo kreativno uporabljati angleški jezik,
poznajo temelje angleške slovnice,
znajo uporabljati slovar,
imajo osnovo za nadaljnja specialisticna jezikovna izobraževanja (strokovna angleščina, poslovna angleščina … ).