Cilji

Udeleženci se bodo naučili uporabljati elektronske preglednice.

Vsebina

  • Delo z računalnikom
  • Uporaba elektronskih preglednic
  • Oblikovanje v elektronskih preglednicah
  • Vstavljanje in oblikovanje grafikonov
  • Formule in funkcije
  • Tiskanje

Kompetence

Udeleženci pridobijo osnovna znanja za delo z elektronskimi preglednicami.