Cilji

Udeleženci bodo spoznali več uporabnih funkcij elektronskih preglednic.

Vsebina

  • Ponovitev osnov dela s preglednicami
  • Formule in funkcije
  • Delo s podatki
  • Vrtilne tabele
  • Delo z makroji
  • Scenariji

Kompetence

Udeleženci bodo spoznali več uporabnih funkcij elektronskih preglednic.