Cilji

Udeleženci bodo spoznali več uporabnih funkcij urejevalnika besedil.

Vsebina

  • Nastavitve urejevalnika besedil
  • Serijski dokumenti (spajanje besedil)
  • Delo z glavnimi dokumenti in poddokumenti
  • Posebno lepljenje
  • Obrazci
  • Sklici
  • Sledenje spremembam
  • Delo z makroji

Kompetence

Udeleženeci se naučijo optimalno uporabljati funkcionalnosti urejevalnika besedil.