Cilji

Udeleženci se naučijo desetprstnega slepega tipkanja.

Vsebina

  • Pravopis
  • Ergonomija dela z računalnikom
  • Desetprstno slepo tipkanje in vaje

Kompetence

Po končanju programa udeleženci izobraževanja:

  • obvladajo desetprstno slepo tipkanje,
  • znajo tipkati po nareku in prepisovati besedilo,
  • poznajo slovnična pravila,
  • poznajo pravila urejanja besedila in posebna pravila za urejanje besedila v urejevalnikih besedila.