Cilji

Program je namenjen usposabljanju delavcev za osnovno delo na računalniku v sodobni pisarni. Udeleženci izobraževanja spoznajo vrste in delovanje računalnikov, naučijo se uporabljati najbolj pogosto prisotne pisarniške programe (programe programskega paketa Microsoft Office). Poudarek programa je na praktičnem delu in uporabi računalnika ter na računalniski varnosti in na varovanju podatkov. lzobraževanje se zaključi s preverjanjem znanja.

Vsebina

 • lnformacijske tehnologije
 • Delo v računalniskem okolju
 • Urejevalnik besedila
 • Elektronske preglednice
 • Svetovni splet
 • Elektronska pošta

Kompetence

Po končanju programa udeleženci izobraževanja:

 • znajo izbrati primeren računalnik in periferne enote za svoje delo in priklopiti vhodne in izhodne naprave nanj,
 • poznajo vrste zunanjih pomnilniskih enot in vedo, kako ravnati z njimi,
 • naučijo se shranjevati datoteke v različnih formatih,
 • spoznajo funkcijo odložišča,
 • spoznajo moznosti nastavitev računalnika (okolje, vhodne in izhodne enote … ),
 • naucijo se izdelovati bližnjice na namizju,
 • naučijo se uporabljati razlicne poglede v raziskovalcu,
 • naučijo se stiskati in razširjati stisnjene mape,
 • znajo uporabljati urejevalnik besedil,
 • spoznajo uporabo internih omrežij in možnosti dodajanja datotek v skupno rabo,
 • spoznajo možnosti in uporabo svetovnega spleta in poslovanja na njem,
 • spoznajo elektronsko pošto in varno uporabo le-te.