Cilji

Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se lahko zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, obnovili znanja, ki jih določa pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008). Znanje, pridobljeno po opravljenem izpitu na osnovnem seminarju, je potrebno obnavljati in dopolnjevati vsaki dve leti. Obnova in potrjevanje znanja, za katerega se prejme potrdilo, je mogoče le na osnovi že opravljenega izpita oziroma potrdila na osnovnem seminarju.

Vsebina

  • Električne naprave v protieksplozijski zaščiti
  • Neelektrične naprave v protieksplozijski zaščiti
  • Standardizacija in certificiranje
  • Električne instalacije v EX-okoljih
  • Popravila in remonti naprav v protieksplozijski zaščiti
  • Zakonodaja

Kompetence

Udeleženec pridobi vsa znanja, ki jih določa Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008).