Cilji

Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, pridobili znanja, ki jih določa Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008).

Vsebina

 • Osnove protieksplozijske zaščite
 • Električna EX-oprema
 • Neelektrična EX-oprema
 • Uporaba in označevanje EX-opreme
 • Certificiranje in standardizacija EX-opreme
 • Električne instalacije v EX-okoljih
 • Varnost in zdravje pri delu na električnih instalacijah in opremi v EX-okoljih
 • Vzdrževanje, popravila in remonti Ex-opreme
 • Zakonodaja na področju EX-zaščite
 • Laboratorijski poskusi in identifikacija EX-opreme
 • Ogled proizvodnje in servisiranja EX-opreme

Kompetence

Udeleženec pridobi vsa znanja, ki jih določa Pravilnik o pretieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008).